“ Dünya’nın Her Yerine”
HİZMETLERİMİZ
İHRACAT
 
    Şirketimiz, Ofis Ve Gümrüklerdeki İhracat Personelimiz İle Sizlere Hizmet Vermektedir.

İhracat Bölümümüzde Şirketinizin Bütün İhracat İşlemleri Hesabınıza Takip Edilerek Tarafımızca Sonuçlandırılır. Ayrıca Gümrük Mevzuatı Konusunda Bir Bilgiye Sahip Olmak Veya Herhangi Bir Konuda Danışmak İstediğinizde Şirketimiz her zaman Hizmetinizde olacaktır.

Sunulan Hizmetler

    İhrac Eşyalarına ait G.T.İ.P. larının tespit edilmesi, eşyanın cinsine göre ilgili ihracat birliklerine üyelik kayıt işlemlerinin yaptırılması, İhracat rejiminde ve yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadelerinin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin (Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR, EUR1, ve Menşei şahadetnamesi ülke durumuna göre Konsolosluk tasdik işlemleri) yapılması, Şirketin talebi doğrultusunda, yapılacak İhracatın satış şartlarına göre Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerinin banka veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına ulaşmasının sağlanması, Tüm evrakların tamamlanmasından sonra çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi, ilgili gümrükten kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespitinin yapılması, yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanması, şirketin talebi doğrultusunda, eşyanın beraberinde gidecek vesaikin nakliyeci firmaya teslim edilmesi, kapanmış çıkış beyannamelerinin ihracat nüshasının müşteriye teslim edilmesi, geçici ihracat işlemlerinin yapılması, ihracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması, ihracat konusu eşyaların ilgili birimlerden gerekli görülen durumlarda analiz, ekspertiz gibi raporlarının varsa belgelerinin alınması vs. gibi işlemler şirketimizce yapılmaktadır.