“ Dünya’nın Her Yerine”
HİZMETLERİMİZ
İTHALAT
   Şirket elemanlarımız ve lojistik destek ekibimiz ile en kısa zaman dilimi içerisinde işlemlerinizin tamamlanarak, İthalat mallarının siz değerli müşterilerimize sağlıklı bir şekilde ulaştırılması sağlanır. İthalat bölümümüzde dolaylı temsilci sıfatıyla şirketinizin bütün ithalat işlemleri hesabınıza takip edilerek sonuçlandırılır. Gümrük mevzuatı konusunda bilgi almak yada herhangi bir konuda danışmak için Mevzuat Departmanımız 35 senelik tecrübe ve donanımı ile hizmetinizde olacaktır.
 

Sunulan Hizmetler

  Gerektiğinde ithal eşyasının GTIP'inin tespit edilmesi, ithal için gerekli ön müsaadelerin alınması, ithal vesaikinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarının yaptırılması, Ordino alınması, T.C. Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat ( ön tesbit ) yapılması, Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması, eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının tutturulması, tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması, eşyanın talep edilen adrese teslimi, teşvik dosyalarıtamamlanmışsa kapatılması ve varsa teminatlarının çözülmesi, Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi ve ilgili saymanlıklara yatırılması, Transit ve fiktif antrepo işlemlerinin yapılması, Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması, Teminat Çözümü işlemlerinin yapılması, Gümrük tasdikli fatura, gümrük beyannamesi sureti, makbuz ve benzeri belgelerin en kısa sürede müşteriye tesliminin sağlanması, ithalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan sair bütün işlemlerin tamamlanması, ithalat konusu emtianın gerek duyulması halinde ilgili kimyagerlerce tahlil ettirilmesi, yine ilgili kuruluşlarda analizlerinin yaptırılması, raporlarının alınması vs. gibi işlemler şirketimizce titizlikle ve süratle yapılmaktadır.

İthalat Gümrükleme Hizmetlerimiz

  İthale söz konusu eşyanın satın alma aşamasından itibaren teknik destek, ürüne ait tüm mevzuatın bildirimi, talep doğrultusunda uluslarası taşıma işlemleri, malınızın istediğiniz ve talebiniz doğrultusunda bizim belirleyeceğimiz depolama yerine alımı, kontrolü, işleminize en uygun gümrük rejiminin tespiti, ithalat için alınması lüzumlu izin ve kontrol belgelerinin temini, işlemlerin her aşamasında bilgilendirme, hızlı ve doğru hizmet, proje ithalatlarınıza özel operasyon, ve en uygun maliyeti sağlamaktayız.

Kota ve Gözetim

Kota ve Gözetim, İthalatta kontrol sistemidir. Gözetim Belğesi:
Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar/veya şartlarda artması halinde, ithalatın, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenecek "Gözetim Belgesi" ile izlenmesine yönelik bir uygulamadır. Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve/veya değer sınırlaması olmayıp, her isteyen ithalatını gerçekleştirebilmektedir.

Kontrol Belğeleri

Kontrol belgeleri zamanında ve aksamadan ithalat yapmanız için gerekli olan belgelerdir. Ürün Özelliklerini ilgilendiren belgelere ihtiyaç vardır. Bunların Türk yasalarına uyumlu olması zorunludur. Doğru karar vermek, doğru bilgi ve belge hazırlamak için ithal edilecek malın 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon "GTİP" numarasının ve ürün adının tam olrak bilinmesine ihtiyaç vardır.

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi, imalatçı veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle ücretsiz olarak tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi, ifade eder.

Sanayi Sicil Belgesi

İmalat Sanayi, Madencilik, Taşocakçılığı, Elektrik, Su ve Gaz istihsali Sektörlerinde faaliyet gösteren Sanayi ürünü imal eden Sanayi İşletmelerinin Bakanlığımız veya Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinden aldıkları belgedir. Kaynak: 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi

TSE Belgesi

Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

Evrak Tasdikleri

Firmanız adına kapasite raporu düzenletmek istiyorsanız, İhlas Gümrükleme kapasite raporunun hazırlanması (İstanbul firmaları için) ve T.O.B.B. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından onaylatılması işlemlerini yapabilmektedir. Bağlı olduğunuz Sanayi Odası’ndan gelecek ekspertizlerin incelemesi ve beyanınız doğrultusunda kapasite rapor hazırlanır. Sanayi Odanız tarafından düzelenen kapasite raporunun son onay için T.O.B.B’a gönderilmesi gerekmektedir.

Bu işlemler, raporun Sanayi Odanız aracılığı ile gönderilmesi halinde ortalama 7-10 gün sürmektedir. İhlas Gürmükleme, kapasite raporunun Sanayi Odasından alınarak kendisine gönderilmesi halinde T.O.B.B onayı işlemini aynı gün sonuçlandırmaktadır.

Albatros Transport, Mersin Sanayi Odası’na bağlı firmaların yeni kapasite raporu çıkarılması işlemlerini sizin adınıza yapabilmektedir. Tüm illerin Sanayi Odalarınca düzenlenen kapasite raporuna ait T.O.B.B onayını aynı gün yaptırabilmektedir.
 

Zaman sizin için değerli ise Albatros Transport’a danışmadan karar vermeyiniz.